КЗ "Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" №8
П`ятниця, 05 Березня 2021, 23:02
Меню сайту
Освітянські ресурси

Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ДЕР та інноваційна діяльність школи


Інноваційна діяльність

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “РОСТОК”

Прогресивний розвиток українського суспільства потребує глибоких змін у становленні національної освіти. Тому особливої актуальності набуває проблема розробки та створення розвивальних програм. На сьогоднішній день існує гостра проблема у підручниках та навчальних посібниках,які б мали гуманний, розвивальний характер,формували творчу особистість. Тому виникає проблема апробації нових інноваційних педагогічних технологій, направлених на розвиваюче навчання.

Оптимальні умови особистісного розвитку школяра забезпечує технологія діяльнісного навчання, яка є методологічною основою науково-педагогічного проекту «Росток».

Наукове керівництво проектом здійснює Науково-методичний центр середньої освіти МОН України в особі кандидата педагогічних наук, автора проекту „Росток”, доцента відділу виховної роботи та захисту прав дитини Науково- методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України Пушкарьової Тамари Олександрівни.

 

 

В нашій школі за проектом «Росток» з 2017 року працює класний керівник 4-А класу - Пономар Галина Іванівна та з 2019 року класний керівник 2-А класу - Ковальчук Людмила Іванівна

 

Суть проекту:

Ця інноваційна програма піготовки учнів до логічного сприйняття навчального матеріалу, яка дозволяє учням самостійно прогнозувати рішення, встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки.

Мета проекту :

Формування здібностей до саморозвитку і самореалізації особистості на засадах інтеграції та діяльнісного підходу до навчання і виховання.

Програма зорієнтована на формування у дітей здібностей до:

 • самовизначення;
 • самоорганізації;
 • саморозвитку.

 

Принципи навчання

В основі програми лежить технологія діяльнісного методу:

 • мотивація (самовизначення) учбової діяльності;
 • актуалізація і фіксування ускладнення в пробній дії;
 • виявлення місця і причини ускладнення;
 • побудова проекту виходу з ускладнення;
 • реалізація побудованого проекту;
 • первинне закріплення з промовою вголос;
 • самостійна робота з самоперевіркою;
 • включення в систему знань і повторення;
 • рефлексія учбової діяльності.

 

 

Типи уроків з використанням діяльнісного методу:

 • уроки відкриття нових знань;
 • уроки рефлексії;
 • уроки розвиваючого контролю;
 • уроки узагальнення та систематизації знань.

Мета уроків – навчити самостійному рішенню проблеми

Засіб – відкриття знань разом з дітьми

Базові предмети програми:

 • математика;
 • природничі предмети (хімія, фізика, біологія, географія)

Апробація програм та підручників

Вчителями нашого закладу, що працюють за програмою "Росток" здійснювалася апробація навчальних програм і підручників.

Особливості програми

- Зміст виходить за межі Державних стандартів освіти, поширюючи і поглиблюючи його. Розрахована на різних за рівнем навчальних можливостей дітей. Принцип мінімакса, покладений в основу технологій навчання, дозволяє реалізувати індивідуальний і диференційований підхід до учнів. Навчаємо за програмою-максимум, контролюємо за вимогами програми- мінімум (Не всі теми є обов’язковими)

- ”Випереджальна багатолінійність” у процесі навчання за даною програмою: включення в зміст навчально-виховного процесу тем, які не входять на даному віковому етапі до обов’язкових, а використовуються для: розвитку дітей, розширення їх кругозору; формування інтересу до математики; закріплення обов’язкового програмового матеріалу (тренувальні вправи виконуються паралельно з дослідженням нових математичних понять та способів дій); пропедевтичної роботи щодо опрацювання наступних тем.

- Уроки носять розвиваючий характер, продуктивне мислення: виведення правила, обґрунтування закономірності.

- Тема закінчується створенням творчої роботи: малюнок, казка та ін.

Особливості підручників

Підручники реалізують особистісно орієнтований підхід до навчання. Створені сприятливі умови для розкриття учнями своїх здібностей, цілеспрямованого позитивного впливу на ціннісно-орієнтаційну, вольову, емоційну сфери особистості учнів. Особлива роль відводиться звертанням до учнів: «доведи», «змоделюй», «розроби»... Їх мета – зробити учня активним учасником навчального процесу. Звертання використовуються у текстах і у системі вправ для активізації уваги до способів навчальної діяльності. Учні залучаються до спільного з автором пошуку і самостійної діяльності.

Підручники реалізують індивідуальний підхід до учнів. Підручник розроблений у інтерактивній формі - „підручник-зошит”, яка дозволяє учневі бути його “співавтором”, ефективно організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність. Підручник розвиває варіативне мислення. Передбачена можливість вибору завдань і їх творчого опрацювання. Пропонуються варіанти виконання завдань та їх оформлення, що дає змогу вільно обирати найбільш раціональні способи діяльності. З метою виховання сучасного світогляду учнів у підручнику реалізується зв’язок з реальними проблемами довкілля.

Підручники реалізують розвивальний підхід до учнів. Зміст підручника побудовано таким чином, що навчання ведеться в «зоні найближчого розвитку». В процесі роботи учень поставлений в ситуацію, яка потребує від нього продуктивних дій. Важливою особливістю підручника є завдання на формування пізнавальної мотивації на природничому матеріалі або історичному матеріалі, на сюжетах з повсякденного життя.

Для підвищення пізнавального інтересу учнів в підручнику використані різноманітні засоби: • широко використовуються досліди, спостереження, практичні роботи, кросворди, бліц- турніри, творчі роботи; • система завдань насичена іграми, пошуковими, експериментальними завданнями; • оформлення підручника виконано відповідно віку учнів з використанням елементів гумору в малюнках У підручниках-зошитах передбачено спеціальний апарат орієнтування.

Що дає проект?

Нормативно-правове забезпечення

 

 • Наказ ДОН КОДА від 02.09.2015 №220 "Про впровадження педагогічної технології "Росток" у навчальних закладах Київської області у 2015/2016 навчальному році"
 • Наказ ДОН КОДА від 26.08.2014 № 232 "Про впровадження педагогічної технології "Росток" у навчальних закладах Київської області у 2014/2015 навчальному році"
 • Наказ ДОН КОДА від 30.08.2013 №281 "Про інноваційну діяльність за науково-педагогічним проектом «Росток» у навчальних закладах Київської області у 2013/2014 навчальному році»

Відкритий урок

за проектом «Росток» в 1-А класі.

30 січня 2018 року учитель початкових класів Пономар Галина Іванівна презентувала урок з навчання грамоти:

навчання читання за темою «Ми серед людей»

 

 

 

 

З 1 вересня 2018 н. р. в нашій школі стартував проект

«На крилах успіху»

вчитель: Романченко Валентина Олексіївна

Освітній проект

«На крилах успіху»

Від ідеї до реалізації : Сухаревська Олена Олександрівна, співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, заслужений працівник освіти України , координатор проекту «На крилах успіху».

Інноваційний освітній проект «На крилах успіху» розробляється під егідою Інституту педагогіки Національної академі їпедагогічних наук України, зокрема віце-президента Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Топузова Олега Михайловича.

Автор ідеї, науковий керівник і розробник проекту Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інститутупедагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Автори посібників – журналів Цимбалару А. Д. Головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук Пархоменко Н. Є. Начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі Інституту модернізації змісту освіти МОН України Бондар І.Ю.

Нормативно-правова база освітнього проекту Лист МОН України №1/11- 847 від 02.02.2017 «Про надання грифа навчальним програмам»

Здоров’язбережувальне навчання: навчання в русі (комплекс фізкультхвилинок, ігри різної інтенсивності, хвилини релаксації, квести для адаптаційного періоду «Шкільний старт», ранкові зарядки-нейробіки, тематичні заняття з фізичної культури); зменшення кількості навчальних предметів (інтеграція змісту та заняття його дублювання, за рахунок чого збільшується час на опанування рідної та англійської мов, математики й природознавства); відсутність важкого шкільного ранця (інноваційний тематичний журнал-тижневик – 34 випуски по 48 сторінок, який містить матеріал з усіх навчальних предметів, + пенал); безконкурсна основа зарахування до школи (створення необхідних умов для всіх бажаючих).

Захоплююче навчання: активне навчання (дидактичні ігри, дослідження, екскурсії, квести, навчальні проекти, заняття з нейробіки); індивідуальна скринька школяра (набір дидактичних засобів навчання для формування навичок письма, лічби роботи з геометричним матеріалом); навчання через навчання інших – казкових героїв лаксиків; взаємодія з учнями 5-9-х класів; селфі-аудит (самостійне визначення дитиною ступеня опанування навчальним матеріалом і планування подальшої роботи); узгодженість навчального й виховного процесів (тижневі соціокультурні теми, наближені до життя дитини).

 

 

 

З 1 вересня 2018 -2019 н. р. КЗГЗЗСО І-ІІІ ст. №8 почала працювати за НУШ (Нова Українська Школа) .

Мета початкової освіти: всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь, відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб; формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Типову освітню програму створено
за принципами:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей предмету (курсу) з очікуваними результатами і змістом;
 • доступності і науковості змісту і практичної спрямованості результатів;
 • наступності і перспективності змісту для розвитку дитини;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • взаємопов’язаного формування у кожній освітній галузі ключових і предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації вчителем змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • можливостей адаптації змісту програми до індивідуальних особливостей дітей (інтелектуальних, фізичних, пізнавальних);
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання.

Нормативні документи:

 • рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (до листів МОН від 18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2-1255)
 • рекомендації щодо організації освітнього процесу в 1-х класах еспериментальних загальноосвітніх закладів (лист МОН від 23.08.2017 р. № 1/9-450).

1-х класів навчаються за новою програмою.

Вчителі: Романченко Валентина Олексіївна

Шамшур Ганнуся Юріївна

Ковальчук Людмила Іванівна

Гавура Лариса Миколаївна

Кампова Леся Володимирівна

Гутніченко Світлана Олександрівна

 

 

 

 

 
 
 
Вхід на сайт
Пошук
Захист прав дитини
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту
 • Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Освітній сайт "Слово вчителя"
 • Форум директорів шкіл України